Maraqlı Qafqaz

Azərbaycan və Gürcüstan - torpaq Qafqaz qonaqpərvərliyi. Bu ölkələr gələrək, siz onların böyük mədəniyyəti, zəngin təbiəti və gözəlliyi ruhu ilə bu diyar tanış olacaqsınız. Bizim yolumuz, gözəl və mənzərəli Qafqaz dağları və təpələri və möhtəşəm vadinin sonra, kəndin qədim memarlıq abidələri və göllər, Azərbaycandan Gürcüstana keçəcək.